Centrul de Tineret Loading

Forumul Raional al Tinerilor din Orhei

Pe 12 mai colega noastră Zinaida Ciobanu, împreună cu prietenii săi, Consiliul Raional al Tinerilor Orhei, au convocat Adunarea generală a Tinerilor din Raion.

Forumul Tinerilor din raionul Orhei, ediţia a VI-a, a avut următoarele obiective:       – informarea tinerilor despre importanţa implicării tinerilor în procesul de elaborare şi prioritizare a cheltuielilor destinate sectorului de tineret pentru bugetul anului 2019;                                                                                                  – identificarea cauzelor care au generat apariţia necesităţilor şi provocărilor cu care se confruntă tinerii din raionul Orhei;                                                                – identificarea măsurilor posibile de depăşire a problemelor depistate;                    – creşterea nivelului de informare a tinerilor în procesul de consolidare a democraţiei participative.

Tinerii au participat la lucrările Forumului şi reieşind din experienţele lor de viaţă, din abilităţile şi cunoştinţele lor, prin prisma valorilor democratice şi general umane, ghidaţi de un sentiment de solidaritate cu ceilalţi tineri din raion au elaborat liste de propuneri de soluţii care corespund necesităţilor cu care se confruntă tinerii din raion. Aducem mulțumiri tuturor celor care au pus umărul la organizarea forumului și celor care ne-au onorat cu prezența.

Babei Maria
babmar22@gmail.com